Scientific committee of the conference


PhDr. Ivan Gabal - Senát Parlamentu České republiky
Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D. – Institute of Social Work, Faculty of Arts, UHK, CZ 
doc. PhDr. Emilie Janigová, PhD. - Pedagogická fakulta, Katolická univerzita v Ružomberku, SR
prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD. - Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR
Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D. - Institute of Social Work, Faculty of Arts, UHK, CZ
PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
- Institute of Social Work, Faculty of Arts, UHK, CZ
prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, Ph.D.
– Faculty of Health Care and Social Work, University of Trnava, Trnava, SK
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. - předsedkyně Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Brno, ČR
Mgr. David Pospíšil – Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, CZ
PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
– Institute of Social Work, Faculty of Arts, UHK, CZ
Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.
- Institute of Social Work, Faculty of Arts, UHK, CZ
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
– Institute of Social Work, Faculty of Arts, UHK, CZ
doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
– Institute of Social Work, Faculty of Arts, UHK, CZ
prof. Hans-Jørgen Wallin Weihe, Ph.D.
– Inland Norway University of Applied Sciences, Lillehammer, Norway